Čo je to IMS?

Skratka IMS - inteligentný merací systém 

by mala zaujímať tých odberateľov elektriny, ktorých ročná spotreba presahuje úroveň 4 MWh. Okrem firiem a inštitúcií ide aj o domácnosti, ktoré žijú v rodinných domoch. Práve tým musí distribútor elektriny do roku 2020 inteligentný elektromer nainštalovať. Celkovo by sa malo k IMS dostať približne pol milióna domácností, už dnes sa ich počet odhaduje na vyše stotisíc. Ďalšie tisíce inteligentných elektromerov pribudnú vo firmách a rôznych inštitúciách, ako sú napríklad samosprávy. 


Na čo je inteligentný elektromer dobrý? 

V prvom rade umožňuje automatický zber, spracovanie a prenos údajov. Nie je teda potrebné ho fyzicky odpočítavať. Vďaka nemu je možné sledovať spotrebu elektriny na hodinovej báze. Výsledkom sú oveľa presnejšie dáta, s ktorými sa následne dá pracovať na strane dodávateľa i odberateľa energií. Doteraz sa totiž priebeh spotreby v domácnostiach i u malých odberateľov určoval tzv. typovými diagramami odberu. V ich prípade však do značnej miery ide iba o odhad, pričom reálna spotreba sa môže od diagramu líšiť. Napríklad, keď v zime klesne teplota pod dlhodobé priemery, spotreba narastie nad rámec, ktorý predpokladal typový diagram. A naopak, ak je teplejšie, bude v skutočnosti nižšia. 
Práve v tomto spočíva najväčší potenciál IMS. Inteligentný elektromer vás nielen ušetrí návštev odpočtára, no dodávateľom elektriny umožňuje poskytnúť svojim zákazníkom sofistikovanejšie služby. Tu ide predovšetkým o variabilnú tarifikáciu, pri ktorej sa ceny menia počas dňa. Vo všeobecnosti platí, že elektrina je lacnejšia vtedy, keď sa v globálnom meradle využíva menej – predovšetkým večer, v noci alebo cez víkend. Ak odberateľ presunie energeticky náročné činnosti do lacnejších hodín, dokáže vďaka variabilnej tarifikácii dosiahnuť až tretinovú úsporu. Energetická a finančná náročnosť jednotlivých činností sa pritom dá sledovať online - či už cez web alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. 


Znamená IMS koniec zálohových faktúr?

S IMS sa spája aj zmena spôsobu fakturácie. Kým odberateľ bez IMS platí zálohové faktúry a raz ročne dostane vyúčtovanie, ten s inteligentným elektromerom prechádza na mesačnú fakturáciu. Každý mesiac teda zaplatí presne toľko, koľko elektriny spotreboval. Výška faktúr sa tak môže v priebehu roka meniť – a to predovšetkým u tých odberateľov, ktorí elektrinou kúria. V zime logicky zaplatia mesačne výrazne viac, než v lete. Komu to nevyhovuje, mal by sa u svojho dodávateľa informovať, či sa s ním nemôže individuálne dohodnúť na iných platobných podmienkach. Napríklad na zachovaní zálohových faktúr a ich vyúčtovaní až po dlhšom období.