Elektromer

EdisonZa prvého človeka, ktorému sa podarilo skonštruovať funkčný elektromer, sa považuje vynálezca žiarovky Thomas Alva Edison. Fungoval za pomoci elektrolytu, cez ktorý prechádzal prúd medzi dvoma presne zváženými doskami. Na základe rozdielu ich váhy sa následne určila spotreba elektriny. Tento merací prístroj bol použiteľný iba pre jednosmerný prúd, navyše bol veľmi zložitý a medzi zákazníkmi sa veľkej obľuby nedočkal.

Aj ďalšie elektromery v dobe počiatkov elektrifikácie boli určené na využitie s jednosmerným prúdom. Neskôr pribudli aj tie pre striedavý prúd, ktorý sa v domácnostiach využíva najčastejšie až do dnešných dní.

Väčšina z nich fungovala na princípe magnetického poľa, aj preto ich zvykneme nazývať indukčnými. Na začiatku sa dosť podobali klasickým hodinám, pretože obsahovali ciferník a boli umiestnené na viditeľnom mieste. To je dôvod, prečo dodnes mnohí ľudia nazývajú elektromer pojmom „elektrické hodiny“.

KrizikU nás boli najznámejšie prístroje spoločnosti Křižík. Ich história však siaha ešte do obdobia Rakúsko-Uhorska, keďže prvý elektromer táto firma uviedla na trh už v roku 1915.

Pri meraní spotreby netreba zabúdať ani na to, že cena elektriny nie je počas dňa rovnaká – v špičke je vyššia, mimo nej zas nižšia. Tento fakt stál za vznikom viacsadzbových elektromerov. Pôvodne boli časy nízkej a vysokej tarify nastavené pevne pomocou časového spínača. Neskôr pribudlo hromadné diaľkové ovládanie (HDO), ktoré umožnilo distribútorovi elektromery prepínať medzi tarifami podľa potreby.

S tým je spojené aj diaľkové blokovanie spotrebičov, ktoré majú vysoký odber. Ide predovšetkým o vykurovacie telesá, ako akumulačné či priamo výhrevné pece, bojlery a kotly. Po prepnutí do vysokej tarify sa tieto spotrebiče automaticky zablokujú, čo šetrí zákazníkovi peniaze a zabraňuje preťaženiu siete.

IMSIndukčné elektromery sa používajú dodnes, no v súčasnosti ich distribučné spoločnosti u odberateľov so spotrebou nad 4 MWh ročne vymieňajú za inteligentné meracie systémy – IMS. Tie ponúkajú oveľa sofistikovanejšie funkcie, dokážu merať spotrebu elektriny dokonca v 15 minútových intervaloch a reportovať ju na diaľku. Viac o nich si prečítate na stránke o IMS.