Najčastejšie otázky a odpovede k IMS

Môžem odmietnuť inštaláciu IMS?

Nie. V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z. je inštalácia IMS pre vybrané kategórie odberateľov povinná. Ide o tých, ktorí majú ročnú spotrebu vyššiu ako 4 MWh.

 

Môžem o inštaláciu IMS požiadať dobrovoľne?

Inteligentné elektromery budú automaticky namontované tým odberateľom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vo vyššie spomínanej vyhláške. Odberateľ, ktorý stanovené kritériá nespĺňa, IMS nedostane.

 

Koľko ma bude stáť inštalácia IMS?

Inštalácia je z pohľadu odberateľa elektriny bezplatná, náklady nesie distribútor.

 

Ako dlho budem mať IMS nainštalovaný?

Podľa platnej legislatívy môže byť určené meradlo nainštalované na odbernom mieste maximálne 12 rokov. Po tejto dobe by mal byť prístroj vymenený za nový, ktorý bude pravdepodobne modernejší.

 

Nebude mi samotný prístroj IMS spotrebovávať elektrinu, ktorú musím zaplatiť?

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe. Neplatíte teda za ňu.

 

Nemôže sa mi do IMS niekto „nabúrať“ a sfalšovať dáta o spotrebe?

Nie. Údaje z IMS sú prenášané v zakryptovanej podobe, aby k nim nik nepovolaný nemal prístup.

 

Kde si nájdem namerané údaje z IMS?

Podľa platnej legislatívy to bude možné predovšetkým na webe vášho dodávateľa elektriny. No spoločnosť MAGNA ENERGIA na tento účel ponúka aj mobilnú aplikáciu.

 

Mám už IMS, no variabilnú tarifikáciu nemám. Ako mám o ňu požiadať?

Prejsť na variabilnú tarifikáciu nie je nutnosť, ale možnosť. Ak máte o ňu záujem, informujte sa o konkrétnej ponuke v tejto oblasti u svojho dodávateľa . Ak variabilnú tarifikáciu neponúka a máte o ňu záujem, zvážte zmenu dodávateľa. Napríklad, spoločnosť MAGNA ENERGIA na tento typ tarifikácie umožňuje prejsť už dlhšie.

 

Mám spotrebu vyššiu ako 4 MWH ročne, no IMS ešte nemám nainštalovaný. Dokedy mi ho nainštalujú?

Podľa platnej legislatívy by sa tak malo stať do konca roku 2020. 

 

Zlepší sa inštaláciou IMS kvalita elektriny?

Nie, týmto krokom nie je ovplyvnená kvalita elektriny, inteligentné meracie systémy však disponujú funkcionalitou na sledovanie kvality distribučnej sústavy. Vďaka nim dokáže prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistiť zmeny kvalitatívnych parametrov v sieti, napríklad poruchy a ich rozsah.

 

Už teraz mám nainštalované intervalové meranie. Vymenia mi ho za IMS?

Ak je u odberateľa zavedené meranie typu A (intervalové meranie), prevádzkovateľ distribučnej sústavy v takom prípade mu nainštaluje IMS až pri výmene pôvodného meradla z dôvodu uplynutia platnosti jeho overenia.